Introduktion
Ett minoritetsspråk är ett språk som talas av en minoritet i ett land. I Sverige är våra nationella minoritetsspråk Jiddisch, Romani chib, Finska, Meänekli och Samiska. I detta utredande tal ska jag svara på frågeställningen;

Att tala de nationella minoritetsspråket Samiska- och hur de kan påverka ungdomars liv och identitet.

Denna utredning ska jag göra för att få förståelse över hur det kan vara att ingå i en minoritetsgrupp, det ska jag göra genom att kolla på videos och läsa olika artiklar om Samiskan.

Jag valde att fördjupa mig om Samiska för att jag länge hört mycket om språket men aldrig riktigt vetat så mycket om de. Så hur länge har då samiskan funnits i Sverige?

Jo, samiskan har funnits i Sverige ungefär sedan 1000 år före kristus. Det är nämligen så att samiskan härstammar från ett finsk-samiskt språk som funnits i Sverige sedan 4000 år tillbaka.

Innehållsförteckning
Inledning
Avhandling
Avslutning

Utdrag
sameskola, det positiva med de tyckte hon var att de unga barnen slapp stå till svars för ett helt annat folk än de "normala" dvs majoritetssamhället.

Eftersom man i andra skolor som inte är sameskolor vet barn inte så mycket om samer och deras kultur.

Detta tror hon då kan orsaka att ett samebarn känner att hen måste stå till svars för ens folk och ursprung.

Detta kan kännas jobbigt för dessa barn berättar Sofia Jannok i filmen. Sofia berättar att hon är väldigt tacksam över att hon gick i en sameskola eftersom samebarn som inte gått i en sameskola får svenska som modersmål.

Ett resultat på detta som Sofia tar upp är att samer tillskillnad från deras föräldrar och släkt inte kan kommunicera på samiskan om barnen inte kan använda språket i skolan.

Sofia som är en tvåspråkig sam finner de mer naturligt att prata och sjunga på samiska samt att de är enklare att utrycka sig på samiskan. Hemma och i skolan har Sofia alltid talat samiska och de gör hennes samiska kompisar också.

I artikeln Samer, intervjuade dem några ungdomar om hur det är att vara sam idag. Elin 15 år är en tjej som flyttade till Sundsvall från Lappland med hennes mamma.

Elin berättar att de påverkade hennes samiska negativt eftersom hon bara har hennes mamma hon kan tala samiska med, då resten av hennes släkt bor kvar högre upp i landet.

Hon säger att hon inte brukar tänka på att hon tillhör en minoritet men att hon kände de extra mycket när hon precis flyttat till Sundsvall eftersom det var så många som ställde frågor om samer.

Hon säger att de kan märkas utifrån att hon är sam då dem pratar samiska i hemmet och dem har mycket samiska saker framme i hemmet.

Men andra elever i skolan märker de inte på samme sätt. (samiskan är Elins modersmål)