Hur påverkar valet av yrke din identitet | Uppgift

Inledning
Valet av yrke säger mycket om en person. Eller? Är det verkligen riktigt? Är någons identitet identisk med det utomstående förväntar sig av någon inom ett visst yrke?

Passar du in i mallen eller har du satt din egen mall? ÄR du ditt yrke eller ”jobbar du inom” det? Det är en viktig frågeställning som jag ska försöka belysa här.

Utdrag
De flesta yrken har en tydlig förväntan på sig. Omgivningen ser en på olika sätt om man arbetar inom ett s.k hög- eller lågstatusyrke. Det görs omedvetet, både från människor runt omkring och från en själv.

En läkare t ex, kommer omgivningen tänka sig smart, omhändertagande, hårt arbetande osv, medan exempelvis en lokalvårdare tyvärr ofta antas ha låg utbildning, inte kunna få något ”bättre” eller kanske till och med inte vilja arbeta heltid utan leva delvis på bidrag

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter