Introduktion
Musik är en väsentlig del av vår värld. Vare sig vi väljer det eller inte så påverkar dess närvaro hur vi tänker och mår.

Utdrag
Musik används vid många slags samlingar, ceremonier och övergångsriter. Bakgrunds- musiken vi hör har visat sig påverka hur vi rör oss.

Den kan få oss att gå snabbare eller långsammare eller hjälpa oss fundera över vad vi ska välja i köpcentret.

När du känner dig sjuk eller hämtar dig efter medicinsk behandling kan ditt val av musik bidra till att förbättra ditt tillstånd.