Introduktion
Begrepp som självkontroll, impulskontroll och viljestyrka har figurerat mycket i den senaste tidens vetenskapliga beskrivningar av mänsklig utveckling, till stor del stimulerad av en förvånande uppsättning resultat om hur barn lär sig att motstå frestelser.

Utdrag
I början av 1970-talet genomförde professor Walter Mischel, som ledde en forskningsgrupp vid Stanford University i Kalifornien, en serie projekt där förskolebarns förmåga att skjuta upp belöning bedömdes.

Detta test innebar att vänta i ett rum i 15 minuter för att få en önskvärd belöning, till exempel tyi marshmallows.

Barnen fick lov att avsluta vänteperioden när som helst och fick då en mindre värdefull belöning, kanske bara en marshmallow.