Introduktion
Vad vet vi mer om ouppmärksamhet blindhet? Det visar sig att människors prestation med räkneuppgifter inte nödvändigtvis störs så som vi kanske förutsätter även om de upptäcker gorillan.

Detta är något förvånande, men tyder på en imponerande mental rörlighet som "Där går en rolig gorilla, men det är räkning jag ska syssla med.

Utdrag
Så fortsätt med det och titta inte på den där dumma gorillan". Det vill säga att bara se gorillan under bråkdelen av en sekund förstör inte nödvändigtvis det pågående syftet att räkna.

Det är känt att effekten inte kan förutsägas utifrån något globalt mått som kon, intelligens eller personlighet. Inte heller verkar det vara något som man kan lära sig.

Att träna människor att förbättra sin allmänna förmåga till uppmärksamhet stärker inte deras förmåga att upptäcka oväntade händelser i den här typen av experiment.