Ungdomars inställning till tobak

Inledning
Tobak blir vanligare och vanligare bland ungdomar, cigaretter och snus är det som används mest. I mina enkäter så har finns det ett antal frågor kring just tobaksvanorna här i Kungsbacka. Jag har valt att dela upp mina enkäter då jag vill få fram både killar och tjejernas åsikter och användning utav tobak.

Utdrag
Användningen utav tobak är stort i hela Sverige och inte minst i Kungsbacka, men speciellt är användningen stor bland ungdomar. Omkring 80 ungdomar har därför fått svara på några frågor kring användandet utav cigaretter och snus. Det är följande frågor som fanns med i enkäten:

• Har du använt dig utav tobak? Om ja, vilken sort?

• Använder du tobak vardagligen?

• Vem introducerade dig till tobak?

• Tror du fler tjejer än killar röker?

• Tror du fler tjejer än killar snusar?

Jag har valt att dela upp svaren i två olika kategorier: killar och tjejer. Då visa utav frågorna handlar om tjejers tobaksvanor så är det bra att få svaren ifrån båda könen.

Om man börjar med att kolla på dom tjejer som svarat på enkäten så är det betydligt lägre personer som använt sig utav snus eller annan tobak än cigaretter, men det är även många som inte använt sig utav någon sorts tobak. 41,18 % har använt sig utav cigarreter medan 39,22 % inte använt sig utav någon tobak alls. Man kan även utlösa i enkäten att det endast är 5,88 % som använder sig utav tobak dagligen men 49,02 inte gör det.

Går man sedan över till svaren som vi fått ifrån de killar som svarat på enkäten så ser man direkt att det är en stor skillnad ifrån svaren som vi fått från tjejerna. Det är 25 stycken killar som svarat på enkäten och utav dessa 25 är det 20 % som inte använt sig utav tobak varav resterande 80 % både använt sig utav snus och cigaretter. Man kan då enkelt se att det är en mycket mer användning utav tobak hos killar än vad det är hos tjejer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter