Människans texter Litteraturen | Uppgift | C i betyg

Inledning
I boken “Människans texter Litteraturen” skriver Anders Lindqvist och Karl Lindqvist om Antikens Grekland på sidorna 26-33.

På sida 26 i boken skriver Anders och Karl Lindqvist om handel och sjöfart som hjälpte till att sprida sina tankar och idéer i området.

Författarna förklarar vikten av handeln, hur grekerna gick över från byteshandel till mynt och att grekerna vidareutvecklade det skriftliga språket.

I boken framkommer det att demokratin uppstod i Grekland på 400-talet i Athen men att bara fria vuxna män hade politiska rättigheter. Kvinnor slavar och folk från andra stater hade inga politiska rättigheter.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter