Introduktion
I boken “Människans texter Litteraturen” skriver Anders Lindqvist och Karl Lindqvist om Antikens Grekland på sidorna 26-33.

På sida 26 i boken skriver Anders och Karl Lindqvist om handel och sjöfart som hjälpte till att sprida sina tankar och idéer i området.

Författarna förklarar vikten av handeln, hur grekerna gick över från byteshandel till mynt och att grekerna vidareutvecklade det skriftliga språket.

I boken framkommer det att demokratin uppstod i Grekland på 400-talet i Athen men att bara fria vuxna män hade politiska rättigheter. Kvinnor slavar och folk från andra stater hade inga politiska rättigheter.