Introduktion
Under ett av Lauren Slaters epilepsianfall förlorar hon synen. Det accepterar emellertid inte mamman utan hon håller sakligt upp ett antal fingrar och kräver att Lauren ska säga hur många.

Blinda Lauren chansar på två fingrar, har rätt och får uppleva något märkligt: "Och bara som sådär så började jag se igen.

Hon (mamman] sa att det stämde och alla vinklar i rummet kom tillbaka, som om hennes ord bestämde sanningen och inte tvärtom, inte som det borde vara: sanningen som något fast och orubbligt.

Utdrag
"0 Det finns en massa saker som borde vara något; vi intalar oss själva att vi borde tänka och agera på det ena sättet men ändå tänker vi och agerar på ett annat sätt.

Vi borde inte ljuga, ändå gör vi det. Vi borde inte överdriva, ändå gör vi det. Vi borde inte föreställa oss, ändå gör vi det.

Redan i början av boken kunde vi konstatera att sanningen aldrig är så entydig som vi ibland antar, utan färgad, böjbar och föränderlig.

Att påpeka det i början av en bok är en sak, att få läsaren att känna det något annat. Författare som är ute efter att få läsaren att känna kan använda av olika narrativa grepp.