Introduktion
Allt som försvagar uppmärksamheten är en potentiellt negativ faktor vid studierna och lärande.

Det bör inte vara någon överraskning att höra om kartläggningar som visar att elever som får låga betyg ofta verkar tillbringa för mycket tid på sociala nätverk samtidigt som de studerar.

Utdrag
Laboratorieundersökningar med vuxna visade att multitasking påverkar djup lärandet i högre grad än enkelt lärande och att detta är en viktig faktor som bör betonas när man ger elever råd och hjälper dem att identifiera de myter som florerar på det här området.

Likaså är det en potentiellt negativ faktor att lyssna på musik. Den forskning som finns om musik är otydlig eftersom mjuk eller diskret bakgrundsmusik kan vara ofarlig eller till och med vara till hjälp.

Men när musiken blir hög och dominerande drar den snabbt ner inlärningsresultaten. Att lyssna på musik försvagar snabbt elevens uppmärksamhet.