Betydelsen av timing | Sociologi uppgift | A i betyg

Inledning
Försök att titta på två människor som går tillsammans, till exempel igenom en korridor. När relationen är positiv och vänlig sker en synlig synkronisering. De två rör sig i takt med varandra. Men parterna själva är inte medvetna om vad de gör.

Utdrag
Den ene eller den andra justerar kroppshållning och timing för att passa ihop med partnern. Det är lätt för en tredje part att observera deras rörelser och känna att det finns ett visst mått av harmoni.

Du kan titta på en grupp människor och räkna ut vem som är vän med vem utan att behöva höra den verbala dialogen. Denna uppfattning om kroppslig synkronism gäller allmänt i alla relationer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter