Introduktion
Mest uppenbart är leendet ett personligt svar som du visar som en reaktion på att du upplever välbehag eller glädje.

A andra sidan kan man se leenden (vilket ofta sker) i ansiktet på människor som upplever akut negativa känslor som förlägenhet, ängslan och besvikelse.

Utdrag
En av oss var med om att en rektor på en skola ramlade ner från scenen under en viktig sammankomst. Han slog sig ordentligt. Efter att ha samlat sig i några ögonblick ställde han sig upp framför de församlade, log brett och fick rungande applåder.

Att le trots smärtan representerade i det ögonblicket en handling av social sammanhållning. Att le är en grundläggande social signal som sker i sällskap med andra människor.

Som föregående stycke visar förmedlar människors leende många olika betydelser, snarare än ett enda enkelt budskap.