Introduktion
Alla människor har troligtvis någon gång begått ett brott. Det finns många olika handlingar som räknas som brott. Vissa är grövre och andra är mildare.

Att tjuvåka utan att betala, att snatta, använda falsk identifikation och att använda illegala droger är alla brott.

Sedan finns det grövre brott som mord, våldtäkt, rån, misshandel och mycket mer.

De vanligaste brotten som ungdomar misstänkts för är enligt brottsrummet narkotikabrott, stölder och brott mot person.

Ungdomar mellan 15-20 år utgör ungefär 20 procent av alla misstänkta personer (brottsrummet.se).

Utdrag
Enligt sociologi boken så är anledningen till att så många ungdomar begår brott på grund av att de befinner sig i just tonåren.

Man söker efter sin identitet och testar på farliga saker, de är dock få av de ungdomar som begår brott i tonåren som senare i livet blir kriminella. (sociologiboken) Anledningen till varför inte alla ungdomar slutar upp som kriminella i framtiden beror nog på många faktorer. Bakgrund, familj, social status kan ha en stor påverkan.

Som det stod i sociologiboken så är tonåren en speciell period. Ungdomar är riskfyllda, saknar konsekvenstänk och vill bara ha kul. Att göra något olagligt kan anses vara coolt eller rent utav ge en kick. Vissa begår brott i grupper för att de vill bli bekräftade, detta har och göra med att de fortfarande inte har hittat sig själva.

När man letar efter sin identitet så är det lätt att man dras till en grupp och tror att man kan finna sin identitet i den, bara man är som alla andra.

Vissa ungdomar begår bara brott på grund av detta och kommer sedan ut kriminaliteten med hjälp av skola, föräldrar eller att de hittar ett annat intresse. De hittar sin identitet medan andra finner sin identitet i kriminaliteten. Ungdomar som bor i segregerade områden har större risk att fasta i kriminaliteten.

I vissa förorter så är kriminaliteten hög och det är därför ”vanligt” att begå brott. Det finns olika normer i samhället och bland vissa grupper och i vissa områden så är brott accepterat, det anses vara det ”normala” och vem vill avvika från det normala? Om en person kommer ifrån en sådan bakgrund, där brott är en kultur, de inte sköter skolan och inte har en stöttande familj så är det nog en stor chans att man blir kriminell.

Det finns olika teorier bakom vem som blir kriminell och varför. Utgår man ifrån Marx teori – konfliktteorin så kan det förklaras på ett visst sätt. ”Brottsligheten är en reaktion på samhällets orättvisor”. Segregation och utanförskap kan bidra till att en person känner missnöje.

Trots att Sverige är ett jämställt land så finns orättvisor och klasskillnader. Vissa är rikare än andra medan andra har det sämre. De människor som känner sig utanför samhället kan revoltera i form av kriminalitet.

Rappare och andra musiker ifrån förorter sjunger oftast om det orättvisa samhället och ger kritik till både politiker och polis. Kriminaliteten är en bieffekt av deras missnöje, hade samhället varit jämställt så hade inte lika många begått brott.