Socialkonstruktionismen | Sociologi uppgift | A i betyg

Inledning
När man tar steget över i socialkonstruktionismen blir man uppmärksam på att varje problem har observerats, upplevts och utnämnts av någon till att vara ett problem.

Utdrag
I en problem berättelse baserad på realismen och vardags- förståelsen är språket ofta abstrakt och saknar observatör: "det är en dålig psykisk arbetsmiljö", "stressnivån är för hög" eller "ledningen är inkompetent".

Formuleringarna är abstrakta i bemärkelsen att de inte är förankrade i konkreta händelser och upplevelser som kan sprida ljus över vad som förstås med "psykisk arbetsmiljö", "stressnivå" eller "inkompetent ledning".

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter