Introduktion
Försök att titta på två människor som går tillsammans, till exempel igenom en korridor. När relationen är positiv och vänlig sker en synlig synkronisering.

Utdrag
De två rör sig i takt med varandra. Men parterna själva är inte medvetna om vad de gör. Den ene eller den andra justerar kroppshållning och timing för att passa ihop med partnern.

Det är lätt för en tredje part att observera deras rörelser och känna att det finns ett visst mått av harmoni.