Introduktion
Idag är det vanligt att vi pratar om människors bakgrund och tillhörighet med hjälp av begreppet etnicitet men förr - och av vissa än idag - pratades det om "ras".

Utdrag
Vad man kan konstatera är att det finns en enorm genetisk variation hos människor över lag, och den variationen går långt över de genetiska anlag som styr vårt utseende som hudfärg, hårfärg, ögonfärg och så vidare. Som människor är vi alla olika och alla väldigt lika.