Introduktion
När en elektron närmar sig en metallyta kommer den att känna av den repulsiva krafter från elektronerna i metallytan. Är rörelseenergin på mer än några keV kommer dock elektronerna att ta sig in i metallen.

Utdrag
Väl inne i metallen så kolliderar elektronen med andra elektroner och atomkärnor, vilket gör att de får en knackig bana.

Elektronernas rörelse energi kan överföras till elektronerna i metallen eller sändas ut som en eller flera fotoner med varierande energi.

Den strålning som uppstår vid den här typen av processer kallas röntgenstrålning eller bromsstrålning.