Röntgenstrålar

Inledning
När en elektron närmar sig en metallyta kommer den att känna av den repulsiva krafter från elektronerna i metallytan. Är rörelseenergin på mer än några keV kommer dock elektronerna att ta sig in i metallen.

Utdrag
Väl inne i metallen så kolliderar elektronen med andra elektroner och atomkärnor, vilket gör att de får en knackig bana.

Elektronernas rörelse energi kan överföras till elektronerna i metallen eller sändas ut som en eller flera fotoner med varierande energi.

Den strålning som uppstår vid den här typen av processer kallas röntgenstrålning eller bromsstrålning.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter