Astrologi | Pseudovetenskap eller vetenskap | B i betyg

Inledning
Vetenskap eller pseudovetenskap är en fråga som ställs i många fall när det kommer till att definiera vad t. ex studien är.

Det är inte alltid en trodd vetenskap eller en studie bygger på just vetenskapliga grunder och detta måste tas till hänsyn när ny fakta kommer ut i världen.

Denna rapport har valt att specificera vad vetenskap egentligen innebär och även hur astrologin ska kunna definieras som en vetenskap eller en pseudovetenskap..

Innehållsörteckning
Inledning… 3
Syfte 3
Frågeställning 3
Teori 3
Metod 4
Resultat 4
Diskussion 4
Slutsats 5
Bilagor 6
● Källkritik 6
● Källförteckning 6

Utdrag
Enligt artikeln Astrologi Historia, publicerad av Astrologi.se, så är astrologi studien av himlakroppars rörelse och relativa positioner som tolkas påverka människors angelägenheter samt den naturliga värden.

1 Artikeln tyder att astrologi teori har en svårhittad början men de första astrologiska dokumenten som har hittats var på 1600-talet fvt.2 Dock har fascinationen av stjärnor och rymden funnits länge.

Astrologi är uppbyggt som ett matematiskt system som visar olika typer av karaktärsdrag beroende på när och vart personen var född samt hur himlen skulle se ut just då.3 Ekliptikan är en hypotetisk bana där solen förflyttar sig utmedårets gång med hjälp av att jorden snurrar runt solen och som då gör att solen flyttar sig.

Detta ger teorin om stjärnteckens kraft då alla stjärntecken ska finnas runt om Ekliptikanen. Det finns tolv stjärntecken som är uppdelade i 30° runt om Ekliptikanen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter