Relationen mellan religion och modern vetenskap | A i betyg

Inledning
Bakgrund I dagens svenska debatt är en vanlig uppfattning att religiösa livsåskådningar inte går att förena med modern vetenskap.

Enligt denna ofn Oförenlighet Teori grundläggande konflikt mellan enlighet teori/konfliktteori finns det en mål och samma metoder. Det innebär att antingen religion eller veten religion och vetenskap.

Utdrag
Vetenskaplig metod Vad kan då sägas om vetenskaplig metod? All modern vetenskap bygger på den så kallade empirismens kunskapssyn.

Enligt denna får vi kunskap om verkligheten genom att observera den med våra sinnen. Dessa observationer blir ett underlag för en allmängiltig och objektiv beskrivning av verkligheten.

En flyttfågel forskare kan till exempel i samband med ringmärkning på hösten konstatera att många av flyttfåglarna har en väldigt hög fetthalt i förhållande till sin kroppsvikt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter