Introduktion
Förhållandet mellan religion och vetenskap handlar om hur man hittar en gräns mellan vetenskap och religion. Redan i 1600 startade debatten om religion och vetenskap.

Man började med hjälp av observationer, experiment och tester förklara och undersöka vad verkligheten är och fungerar.

De som undersökte detta då var religiösa och troende och deras mål var att få en vidare förståelse av hur gud skapade världen.

En person som startade en het debatt kallades för Charles Darwin och han var en forskare omkring 1800 talet.

Utdrag
Kritik har uppstått för båda parterna, vissa menar att vetenskapen är bra och trovärdig ses sen är möjlig att bevisa medan andra menar att man inte ska tro på att vetenskapen är 100% trovärdig och då kallas det för scientism, när man skall tro på vetenskap som har bekräftats.

Konflikter mellan vetenskap och religion finns på grund av att de är två olika discipliner, baserade på olika grunder.

Vetenskapen observerar naturen och menar att saker och ting sker på grund av naturliga orsaker, vilket i sin tur leder till att flera forskare menar att gud inte finns. Medan religion bygger på tro och anser att deras egna tro är den sanna.