Innehållsförteckning
Genetik
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade växter
Genöverföring inom sjukvården

Utdrag
Med en genetiskt modifierad organism (GMO) avses en organism hos vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Det är tack vare gentekniken som vi har den otroliga möjligheten att placera DNA mellan varierande arter och därav generera (GMO) genetiskt modifierade organismer.

(GMO) genetisk modifierade organismer kan även användas inom medicinska syften, man framställer nämligen insulin men även tillväxthormoner.

Insulin brukas exempelvis utav diabetiker, detta är en stor räddning för dem i vardagen. Så det har verkligen kommit till nytta på så sätt.

Med hjälp av genetiskt modifierade växter kan man se till så att jordbruks grödorna utvecklar passande kvaliteter fortare i jämförelse med traditionellt förädlingsarbete.

---

Kanske har du tidigare hört talas om transgen och hur vi förflyttar olika DNA-avsnitt, med andra ord, gener, på ett planmässigt sätt.

Det här är samma sak som genetiskt modifierad organism, och det är detta som står skrivet i Sveriges lagstiftning.

I samband med att man precis lyckats få de möjligheterna att bruka genöverföring så uppstod det flera debatter om de potentiella farorna med GMO.

Däremot bör man ta hänsyn till att man också med uppfödning samt växtförädling har som målsättning att skapa djur och växter som endast är lämpliga efter vad våra behov kräver. 2

(Genetiskt modifierade bakterier)
Genetiskt modifierade bakterier nyttjas för att framställa olika ämnen som människokroppen är i behov av, det kan antingen vara såsom att vissa personer har underskott av eller kan inte överhuvudtaget frambringa.

Ett bra och tydligt exempel är insulin. Personer som lever med diabetes är vardagligen i behov av insulin.

Jag tycker detta bör vara en stor hyllning till just gentekniken eftersom utan insulin så hade inte vardagen varit funktionell för just en person som är diabetiker, det underlättar något enormt mycket för dem och allt detta tack vare vetenskapen.

Samhället utvecklas alltmer till de bättre p.g.a gentekniken och dess möjligheter. Från ett allmänt perspektiv så har det bara gjort sjukvården gott att man kunnat modifiera bakterier genetiskt.