Introduktion
Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret när det ligger i livmodern.

Man använder sig av ultraljud, KUB (kombinerat ultraljud och blodprov), NIPT (blodprov som visar kromosomer)

fostervattensprov och moderkaksprov för att ta reda på om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

Det vanligaste är att t.ex. ta reda på om barnet har några funktionsnedsättningar eller vilket kön som barnet har.

Innehållsförteckning
Genetik - fosterdiagnostik
- Pliktetik/regeletik
- Konsekvensetik
- Sinnelagsetik
- Dygdetik

Utdrag
Pliktetik/regeletik
Personen gör både rätt och fel. På ett sätt så är det diskriminerande att välja bort ett foster som har någon typ av funktionsnedsättning då alla är lika värda oavsett hur man är och ser ut.

Men det kan också vara rätt eftersom man erbjuds det och enligt lag så är det tillåtet att utföra fosterdiagnostik. Det beror på vilken regel man tycker är viktig.