Introduktion
På sjuttiotalet gjordes en upptäckt djupt nere havet som förvånade forskarvärlden. Ur svarta skorstenar sprutade hett och mineralrikt vatten och runt de fanns en mängd olika livsformer. Upptäckten har lett till nya tankar om hur livet på jorden kan ha uppstått.

Black smokers är en undervattensorkan från en submarin värmekälla. Black smokers uppstår där jordskorpans stora plattor långsamt dras isär. En sådan spricka finns mitt i Atlanten, från Arktis till Antarktis. Magma strömmar ut när plattorna säras, och det är t.ex. så den mittatlantiska ryggen, inklusive Island, har bildats.

Utdrag
Vattnet rör sig i sprickor i den heta vulkaniska berggrunden och reagerar med svavel och andra grundämnen. En mängd metaller löses också upp och färgar utsläppen. Runt den öppning där vattnet rusar ut kristalliseras svavelhaltiga mineral och bildar höga skorsten liknande rör.

Temperaturen på det vatten som strömmar upp ur havsbottnen varierar kraftigt. Vissa flöden är någon grad varmare än omgivningen, andra flera hundra grader. Att vattnet kan bli så hett beror på det enorma trycket nere i havsdjupen. Forskarna uppskattar att ungefär en tredjedel av den värme som tillförs oceanerna kommer från vatten som cirkulerar och upphettas i berggrunden under havsbottnen.