Innehållsförteckning
GMO för och nackdelar.
- Fördelar med GMO
- Nackdelar med GMO

Utdrag
GMO står för Genetisk modifierade organismer. Lagen säger att GMO är en organism där arvsmassan har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt som det gör tex vid parning eller korsbefruktning.

Om man tex ändrar på en organism med hjälp av olika teknik så skapas det en GMO exempel på det kan vara genetisk modifierad majs.

GMO kan även kallas för andra namn som transgen organism, LMO (levande modifierad organism), genmodifierad organism och genmanipulerad organism.

Skapa GMO går till genom att man använder genteknik där man kan ta bort, lägger till eller ändrar i DNA- sekvenserna.

Man kan använda genteknik för att ge en organism nya egenskaper och för att forska på funktioner som olika gener har.

Genteknik är alltså ett samlingsbegrepp på flera olika metoder som modifierar organismer på olika sätt.

För att hantera GMN krävs det tillstånd och man måste följa EU:s förordningar och direktiv och man måste såklart även följa Sveriges egna lagar när det gäller miljöbalken då man har att göra med GMO.

De tre GMO tillstånd som finns i Sverige heter ”innesluten användning av GMO” ”fältförsök med genetiskt modifierade växter” och ”kommersiell användning av GMO”.