Introduktion
Man kan säga att kärnkraft avses att utvinna energi ut atomer. För argument med kärnkraft är enligt vetenskapliga förklaringarna och det omöjligt att man säger kärnkraft är en förnybar energikälla.

Hållbarhet är dock ett lösare begrepp. Kärnkraft är inte förnybar och det finns ingen vetenskaplig definition är ingen hållbar väg framåt och man säger att det kan ta lång tid och kostar mycket byggnader.

Med säkerheten för att bygga en sådan byggnad måste var hög eftersom det är farligt. Det är en bra energikälla problemet med att vi människor behöver mer energiförsörjning.

Kärnenergi behöves för att bromsa takten i klimatförändringarna. Kärnenergi är den minst kolintensiva energikällan och är renade än förnybar energi. Kärnkraft behöves inte länger för att uppnå parisavtalet och globala mål för hållbar utveckling.

Endast 20% kommer från kärnkraft och 31% kommer från vindvatten och solkraft och biobränslen, och över 20% av elen i EU kommer från kolenergikällor vilket står för 60b% av elproduktionens totala klimatpåverkan.

Innehållsförteckning
Mot argument
Om vad jag tycker?