Innehållsförteckning
Minst starkt argument:
Starkast argument (förgör motargumentet):
Motargument:

Utdrag
Allt fler skolor börjar införa mobilförbud. Flertal elever verkar tycka att förbudet är positivt.

Enligt undersökningsföretaget Novus, tycker närmare sex av tio elever att fullständigt mobilförbud i skolan är bra. Anja Haglund skriver i nyhetsartikeln ”Elever gillar mobilförbud i skolan” (Lärartidningen 2016.08.29) att Igelboda skola har börjat med ett mobildagis.

Det är en låda där alla mobiltelefoner läggs vid starten av skoldagen för att låsas in i ett skåp, i slutet av dagen får eleverna tillbaka sina mobiler.

”Man fokuserar mer på sitt skolarbete och vad man ska göra under lektionerna.” säger Astrid Cyrus. Dessutom har mobilförbudet bidragit till att eleverna förts varandra närmare.

”Barnen är sociala, umgås och lär känna varandra på ett helt annat sätt. De är mer aktiva på rasterna och leker mycket ute.

Vi slipper också problemet med att elever exempelvis fotograferar varandra i kränkande situationer.” berättar Catharina Rapp, lärare och mentor på Igelboda skola.