Innehållsförteckning
Föreningsuppgifter 4
Historia 4
Vision 5
Värdegrund 5
Kärramodellen 6
Mål med Kärra KIFs verksamhet 6
Styrelse 7
Kansli 9
Föreningsutvecklare 9
Ungdom/Seniorutskott 11
Marknadsgrupp 11
Belastningsregistret 11
Medlemsavgifter 12
FOGIS 13
Spelarförsäkring 14
RF-SISU 14
Bokning av klubbhus 14
Föreningslotter och idrottsrabatten 15
Föreningsuppgifter 4
Historia 4
Vision 5
Värdegrund 5
Kärramodellen 6
Mål med Kärra KIFs verksamhet 6
Styrelse 7
Kansli 9
Föreningsutvecklare 9
Ungdom/Seniorutskott 11
Marknadsgrupp 11
Belastningsregistret 11
Medlemsavgifter 12
FOGIS 13
Spelarförsäkring 14
RF-SISU 14
Bokning av klubbhus 14
Föreningslotter och idrottsrabatten 15
Istvans utvecklingsfond 15
Lagsponsor 16
Gemensamt material 16
S2S – Secrets to sport 16
Fotbollsskola 16
KKIF-dagen och slaget om Norrleden 17
Multiidrott 17
Policy vid olämpligt uppträdande 18
Utvisning under match 19
Missnöje 19
Futsal 19
Cuper 20
Matchvärd till A-laget 20
Domare till ungdomsmatcher 20
Ledarens roll 21
- Huvudtränare 22
- Assisterande tränare 22
- Lagledare 22
Nya Ledare 23
Ledarpaket 23
Ledarutbildning 23
Spelare 23
- Nya spelare 24
- Provträning i andra föreningar 24
- Nivåanpassning av spelare 25
- Individanpassning 25
- Under träning 25
- Under match 26
- Toppning 26
- Extra träningar 26
- Spelarlyftet 27
- Zonlagsturnering 28
- Distriktslag 28
- Utvecklingsläger 28
Föräldrar 28
- Föräldramöten 29
- Föräldragrupp i laget 29
- Lagkassör 30
- Lagkonton 30
Viktiga datum under säsongen 31
Lagindelning per år 32
Spelarutvecklingsplan 33
Utvecklingsmål 33
- 5 år Fotbollslekis 33
- P/F 6 33
- P/F 7-8 34
- P/F 9-10 35
- P/F 11-12 37
- U 13-U 16 40
- Junior 17-19 43
- Seniorer 47

Utdrag
Kärra idrottsförening bildades 1942 av ett gäng aktiva unga herrar i den lilla lantligt belägna orten Hisingskärra. Tanken var att driva en meningsfull fritidssysselsättning för de boende i Kärra.

Tiden gick och klubben växte så det knakade i kapp med att byn blev till stadsdel och allt fler flyttade in.

Klarebergs idrottsförening bildades 1976 av ett gäng äldre killar som tyckte att Kärra IF hade blivit för stor. Ett riktigt klubbhus fixade man med hjälp av gamla baracker samt lösvirke. Klubbhuset byggdes intill fotbollsplanerna i Kärra.

1998 slogs de båda klubbarna ihop och bildade Kärra Klarebergs idrottsförening. Ihop slagningen hade man pratat om i flera år. En gemensam styrelse bildades och nu blev det riktig fart i föreningen.

Den nya styrelsen klubbade att man ville bygga ett nytt klubbhus. Detta blev verklighet 2001. Namnändringen till Kärra KIF gjordes 2009 och föreningen fortsatte att växa. Idag är Kärra KIF en av de största fotbollsklubbarna i stan.

---

Kärra KIF vill samla stadsdelens familjer kring föreningens ungdomsverksamhet och verka för en bra miljö på och vid sidan av planen, där alla är välkomna. Klubben vill ha med så många som möjligt, så länge som möjligt!

I Kärra KIF spelar vi fotboll för att det är kul. Glädjen kommer när du känner utveckling. Därför ska vi i ett positivt klimat och med hög ambition sträva efter mesta möjliga utveckling hos varje individ, utifrån dess förutsättningar.

Med utgångspunkt från Kärramodellen vill vi att varje träningsgrupp ska bedriva en god fotbollsverksamhet där spelarna har kul på lika villkor samt att samtliga får en god fotbollsutbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Målet är att alla våra pojkar/flickor ska bli duktiga seniorfotbollsspelare och förhoppningsvis spela i Kärra KIF’s representationslag. Målsättningen är att representationslagen skall bestå av majoriteten egna produkter.