Innehållsförteckning
Ekonomiska system:
• Marknadsekonomi:
• Planekonomi:
• Blandekonomi:
Ekonomiskt kretslopp:
Konkurrens:
Monopol:
Oligopol:
Marknadskrafterna:
När priset inte är i jämnvikt…
Inflation:
Orsaker:
Konsekvenser:
Konjunktur:
- Högkonjunktur avtar p.g.a.
Finanspolitik:
Verktyg:
Vad gör staten för att vi ska få tillväxt?

Utdrag
• Marknadsekonomi:
Kapitalism, liberalism
Marknadskrafterna bestämmer priset genom tillgång och erfarenhet.

Privat ägande centralt
Konkurrensen ger bättre produkter/pris och styr vad som produceras.

• Planekonomi:
Socialism
Staten planerar ekonomi på 4 eller 5 år
- Priset
- Utbudet
Staten äger all produktion

• Blandekonomi:
Varken marknadsekonomi eller planekonomi brukar användas i ”ren” form. Blandningen av planekonomi och marknadsekonomi kallas blandekonomi.

”Hur ser Sverige ut? Vad bestämmer staten pris och utbud på?” Man gör det för att det finns nackdel med både system, man väljer ut det bästa av båda, mixar.