Innehållsförteckning
Ricardos komparativa fördelar
Läroboken
Merkantilismen
Protektionism
Nackdel:
Fördel: stöttar landets industri.
Egennyttan och osynliga handen
Arbetsdelning Smith:
Malthus befolkningsteori:
Varför blev Malthus befolkningsteori viktiga för samhället?
Ricardos teori komparativa fördelar:
Historiematerialism:
Sammanfattat:
Koppling bas – överbyggnad:
produktivkrafterna påverkar produktionsförhållandena?
I vilka länder har planekonomi använts som ekonomiskt system?
Hur skulle det ekonomiska ägandet och styrningen av ekonomin organiseras i det planekonomiska systemet?
Varför blev det planekonomin ett ohållbart ekonomiskt system?
Vad är en blandekonomi?
Ge exempel på företag som ägs eller har ägts av den svenska staten.
MODERNNATIONALEKONOMI

Utdrag
Ricardos komparativa fördelar
- Vidareutvecklade Smiths teorier om att den fria konkurrensen leder till ökad tillväxt
- Stort fokus på utrikeshandeln och rörligheten mellan länders produktivkrafter
- Spannmåls lagar som stoppade import av spannmål är ett tydligt exempel på protektionism

Teorin utgick från ren byteshandel, ensidig specialisering och att transportkostnaderna skulle hållas nere.

Tar inte hänsyn till landets tillgångar som naturresurser. Ricardos tankar ses som en direkt utveckling av Smiths idéer och att arbetsindelning gynnar den ekonomiska tillväxten.

---

Egennyttan och osynliga handen
Fri konkurrens och arbetsdelning skapar ekonomisk tillväxt i ett samhälle.

Osynliga handen symboliserar den fria konkurrensen och den styr ekonomin. Om vi alla vill ha bästa varan till bästa priset kommer produktiviteten bli så stor som möjligt.

Fri konkurrens utan statlig styrning överlever de företag som är mest effektiva. Företag som är mindre effektiva konkurreras ut.

Egennyttan är vår ekonomiska drivkraft, det är människans strävan att hela tiden förbättra sin ekonomiska ställning, det som är ekonomiskt bra för den enskilde.

Arbetsdelning Smith:
Varje människa ska göra det hen är bäst på, även företag.

Produktionen skulle bli effektivare om varje arbetsmoment delades upp mellan olika arbetare för att sedan bli specialister på delar av produktionen. Uppdelade arbetsmoment blev sedan grunden för masstillverkning av en vara.

Malthus befolkningsteori:
Befolkningen ökar snabbare än livsmedelsproduktionen producerar vilket leder till att befolkningsökningen gick fortare än livsmedelsproduktionen.

Detta resulterade i matbrist samt fattiga får svårare att försörja sig, sänkta löner och svält. Nya sämre jordar odlades upp och tidigare jord brukades mer, mer arbetskraft till jordbruket krävdes.

fattigare befolkning och sämre produktivitet inom jordbruket hindrade den ekonomiska tillväxten.

Varför blev Malthus befolkningsteori viktiga för samhället?
Teorin om att en stor befolkningsökning kan stoppa den ekonomiska utvecklingen har flera gånger besannats. Malthus teorin om att färre skaffar barn i kristider lever också kvar.