Introduktion
”Man gör sig löjlig men kanske blir man älskad. Då är det värt det. Blir man inte älskad står man där. Och är löjlig.”

Ovan citat är hämtat från Jonas Gardells roman En komikers uppväxt. Genom att läsa två romaner som handlar om uppväxt

att bli accepterad och älskad för den man är så blir jag nyfiken på hur och om det var någon skillnad att växa upp i slutet av 1800-talet och i slutet av 1900-talet och hur har min egen uppväxt varit jämfört med romanförfattarnas?

Innehållsförteckning
Inledning
Avhandling
Avslutning
Källor:

Utdrag
Martin hade många tankar kring livet, kärleken och Gud. Att ifrågasätta Gud och dess högre existens var ett kontroversiellt beslut under denna tidsepok. Kärleken hade också en central roll i Martins uppväxt.

Martin hade en del romanser men den stora kärleken blir obesvarad trots att Martin i slutet av romanen träffar sin livskamrat.

Som författare var Hjalmar Söderberg en av 1900-talets stora författare. Söderberg personliga skärpa, vemod, allvar och lekfullhet i sitt skrivande älskades av publiken.

Söderberg beskrevs ofta som en utmärkt Stockholmsskildrare och Söderberg verk var moderna och tidlösa vilket gör att verken fortfarande kommer ut i nya upplagor.

Verken har översatts till tjugotalet olika språk.
I Jonas Gardell, en komikers uppväxt, så får man följa Juha Lindström uppväxt i Sävbyholm

en medklassförort i Stockholm under 1970-talet. Det är en tragik komiskt skildring av Jonas Gardells egen uppväxt och hur hierarkin tidigt i våra liv delar in oss i kategorier.