Introduktion
Imperialism med ett annat namn europeisk dominans var en kapplöpning efter makt och pengar, börjar i 1800-talet och håller på till början av 1900-talet.

Man kan förklara det som att länderna tog delar av en tårta utan att tänka på dom andra som redan hade den biten och det var engelsmännen och fransmännen som låg i toppen med detta.

Utdrag
Imperialism är en kämpande hos vissa länder att bilda imperier i områden med främmande folk som man ansåg inte var lika högt ställd som en själv.

Vi säger att den började på 1800 talet men den började faktiskt 1000 år före vår tid i det Assyriska riket.

Den imperialismen som assyrierna hade skapat ersattes med den som det Persiska riket använde vilket spred sig ner till romarriket som sedan började att invadera och ta över länder.