Introduktion
Inom vetenskap används ofta dessa fyra begreppen; gissning, hypotes, teori och verifiera.

Gissning, hypotes och teori blandas oftas ihopskillnaden mellan dem är att en gissning är en mild hypotes, gissning använder vi oss av alldagligt och baseras inte på något däremot så används hypotes som ett vetenskaplig metod och grundar sig alltid i något, man kan säga att en hypotes ären kvalificerad förutsägelse om hur något förhåller sig

(https://gleerupsportal.se/laromedel/iris-biologi-1/article/74d1a222-a403-4f94-ad86-67a380f6535f ).

Hypotes byggs alltid upp inom vetenskapen genom empiri, en teori kan man säga är en vardaglig teori som man tror på starkt.

Utdrag
Två studier undersökte elevers åsikt kring bambamaten, i studie 1 så deltog det 10 elever medans det deltog 1000 elever i studie 2 båda studierna fick ett resultat på 90 procent, så frågan blir vilken är mest trovärdigt.

Svaret blir ju att studie 2 är mest trovärdig även om båda studierna fick likadana resultat så är det studie 2 eftersom att det deltog mer elever i studie 2 än i studie 1, detta innebär att det är mer elever som verifierar ifall de gillade maten i bamba i studie 2 än i 1.

Alltså i detta sammanhanget kollar man på antal elever som deltog och majoriteten deltog i studie 2.

Exempel på frågeställningar som är falsifierbara är att alla svanar är vita denna typen av påstående skulle kunna falsifieras av en enda observation en svart svan.

En annan påstående som är falsifierbar är att det finns bara gröna äpplen samma som den andra påståendet går det att falsifiera detta påståendet med en enda observation en röd äpple.

Påstående som inte är falsifierbara är t.ex att det det kan antingen regna idag eller så regnar det imorgon detta påståendet kan inte falsifieras eftersom det är sant, en annan påstående som inte kan falsifieras är att det går att ha tur när man spelar spel om någon nu får tur och vinner så är påståendet bevisat, även om någon inte får tur och förlorar så är påståendet fortfarande inte falsifierat.

Skillnaden mellan empiriskt grundad och begreppet teori är att en teori är en omfattande system av samband, beskrivningar och förklaringar för att sedan ge en data ett sammanhang så att den kan användas för att förutsäga och förklara.

Däremot så är empiri en teori som är empiriskt grundad vilket är en data som är baserad på insamlade observationer.

Därför att teorier inte mycket värda eftersom de inte har en empirisk evidens.