Introduktion
Vi kan sammanfatta Willingham teorin i följande sex idéer:
a) hjärnan är inte naturligt väl lämpad för tänkande,
b) som aktivitet för hjärnan är tänkande långsamt, ansträngande och har osäkra resultat,
c) avsiktligt eller medvetet tänkande styr inte de flesta människors beteende i den verkliga världen där de måste samverka för att överleva,

Utdrag
Den mänskliga hjärnan är inte bara relativt ovan vid att tänka, dess förmåga att göra det väl är mycket begränsad av hur lätt den kan hämta saker från långtidsminnet.

Detta scenario kompliceras därefter ytterligare av den genomsnittlige elevens brist på självförtroende.

Eleven är inte bara a) osäker på om det är värt att investera mentala resurser på aktiviteter som kanske inte lyckas, utan b)