Introduktion
Vi kan sammanfatta Willingham teorin i följande sex idéer:
a) hjärnan är inte naturligt väl lämpad för tänkande,
b) som aktivitet för hjärnan är tänkande långsamt, ansträngande och har osäkra resultat,
c) avsiktligt eller medvetet tänkande styr inte de flesta människors beteende i den verkliga världen där de måste samverka för att överleva,
d) däremot är våra hjärnor beroende av minnet och följer vägar som vi har tagit förut eller sett andra ta,

Utdrag
f) vi är ovilliga att investera någon större ansträngning i tanke aktiviteter innan vi kan se kopplingen mellan omedelbar ansträngning och trolig framgång.

Dessutom kan vi konstatera att när tänkande sker är dess innehåll starkt påverkat av det som arbetsminnet omedelbart kan få tillgång till.

Den mänskliga hjärnan är inte bara relativt ovan vid att tänka, dess förmåga att göra det väl är mycket begränsad av hur lätt den kan hämta saker från långtidsminnet.

Detta scenario kompliceras därefter ytterligare av den genomsnittlige elevens brist på självförtroende.