Anpassning av kroppshållningen | Sociologi | A i betyg

Inledning
Ett väldokumenterat resultat är att en viss anpassning av kroppshållningen sker sir två eller fler personer träffas.

Om du behöver en grafisk bild av anpassning av kroppshållning så tänk på hur en grupp militärer tränas att uppträda i en parad. Varje soldat rör sig i perfekt anpassning till de andra.

Utdrag
Aven om detta är ett extrem- 6ll sker något som inte är helt olikt detta i det sociala livet. Forskare upptäckte anpassning av kroppshållning på 1950-talet då de använde den visa film i ultrarapid för att analysera hur människor uppträder när de arbetar väl tillsammans.

Anpassning av kroppshållning avser nivån av överensstämmelse mellan gruppmedlemmar i sådant som att vifta med armarna, kroppshållning, hur man står, lutar sig, ansiktsrörelser och en mängd annat.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter