Introduktion
Stress är alltså inte ett sakligt och objektivt fenomen, utan handlar också om källor till mening. Och en källa till mening är också ett centrum för lojalitet, som är en acceptans av att inte bara ställa upp, aktion, utan också. att acceptera lidande, passion.

Är man lojal mot en person, en arbetsplats eller ett land, gör man det man ska utan att ordet stress aktiveras. Det är ett tecken på att man håller sig kall.

Man är inte stressad i en god saks tjänst. Det är en historisk kliché att ett samhälle går under när dess medlem- mar förlorar lojaliteten mot det allmänna bästa.

Utdrag
Klichén har tillämpats på så olika samhällen som romerska riket, Osmanska riket och stadsstaten Venedig under renässansen.

Dessa rikens storhet skapades av en elit med vad den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama kallar "hårdheten i det nomadiska livet på stäppen, där de svaga dog unga" (Fukuyama 2011, s. 207).

I alla dessa tre samhällen belönades eliten med en rikedom och lyx som till slut försvagade deras lojalitet mot det gemensamma bästa och fick dem att värna om privata fördelar. Frågan om vad som är det "allmänna bästa" har inga sakliga utan bara retoriska svar.