Introduktion
Ett väldokumenterat resultat är att en viss anpassning av kroppshållningen sker sir två eller fler personer träffas.

Om du behöver en grafisk bild av anpassning av kroppshållning så tänk på hur en grupp militärer tränas att uppträda i en parad.

Utdrag
Varje soldat rör sig i perfekt anpassning till de andra. Aven om detta är ett extrem- 6ll sker något som inte är helt olikt detta i det sociala livet.

Forskare upptäckte anpassning av kroppshållning på 1950-talet då de använde den visa film i ultrarapid för att analysera hur människor uppträder när de arbetar väl tillsammans.