EU-Medlemskap (Ja eller Nej) | B i betyg

Inledning
Europeiska unionen är en union mellan 27 europeiska demokratier som samarbetar med varandra.

I denna video så kommer EU att diskuteras såsom innebörden av ett EU-medlemskap. Så, första frågan är då, vad innebär ett EU-medlemskap?

Syftet med EU är att skapa en rättvis och likvärdig union för de medlemsländerna. Medlemsländerna ska utifrån olika fastställs riktlinjer och lagar när det kommer till stora politiska frågor, exempelvis migrationsfrågan, miljöfrågan och ekonomiska frågor hjälpa varandra för att uppnå fred.

Utdrag
Så man kan säga att länder som är med i EU är demokratier, alla har rösträtt, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet.

Tittar man ur ett ideologiskt perspektiv så handlar demokrati i stora drag om liberalismen och hur de liberala tycker. Liberalismen står för människan själv och samspelet med andra, alltså de mänskliga rättigheter.

Utöver detta så handlar inte ett EU-medlemskap om endast demokrati utan även att alla länder ingår då i ett stort internationellt samarbete samt ekonomisk stöttning.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter