Bestämma koncentrationen av en bas eller en syra

Inledning
Detta experiment kommer att handla om hur man kan bestämma koncentrationen av en bas eller en syra med hjälp av titrering. Men vad är egentligen en syra och en bas ?

En syra är en partikel (molekyl eller jon ) som kan avge en proton då sägs att det sker en protolys . Det finns två typer av syror svaga och starka syror och skillnaden är att en stark syra i praktisk taget avlämnar eller med andra ord protolyserade större del av sina protoner.

Syror har sur smak och sur reaktion och det är överskottet av oxoniumjoner som ger en vattenlösning sin sura egenskaper . En exempel på en syra är svavelsyran , den är en färglös och luktlös vätska som räknas som en stark syra på grund av sin tvåprotoniga protolys.

Utdrag
Ett annat sätt för att undersöka om en lösning är sur , neutral eller basisk är att använda en pH mätare . pH värde är en logaritmisk mått som avgör lösningen koncentration av oxoniumjoner i en skala som sträcker sig från 0 till 14 .

Det är neutralt när koncentration av oxoniumjoner är 1•10-7 ph värdet är = 7 . Om ph värdet är större 7 blir lösningen basisk och om det är mindre än 7 så är lösningen surt .

Utbytet är hur mycket produkt man får ut av en given reaktion och det finns tre typer av utbyte teoretiska , praktiska och relativa utbytet .

Den teoretiska utbytet är det man kan få (massa , substansmängd ) om alla reaktant blir till en produkt ,detta kan räknas ut. Den praktiska utbytet är massan eller substansmängd som erhålls i praktiken . Däremot den relativa utbytet är den praktiska utbytet delat med den teoretiska utbytet .

---

Först monterades byretten i stativet och tratten lades i byretten . Med hjälp av en pipet fylldes 25 ml svavelsyran i byretten så att minisken nedre delen nuddar strecket .

Under byretten lades en E -kolv som placerades ovanför en magnetomrörare samtidigt som magneten sätts E -kolven .Då mätts 20 ml av natriumhydroxid med hjälp av en vollpipett och en peleusboll så att minisken nedre delen nuddar strecket .

Sen hälldes provet i e - kolven och 5 till 6 droppar av bromtymolblått indikator tillsätts . Magnetomrörning sätts igång i låg fart då byrett kranen öppnades försiktigt och ställdes in så att svavelsyran sakta droppas ner i e-kolven .

Indroppningen avbröts omedelbart när indikatorn slog vid ekvivalenspunkt. Titreringen genomfördes igen så att den tillsatta volymer vid ekvivalenspunkt inte skiljer sig åt mer än 0,2 ml .Slutligen antecknades volymerna av den indroppads svavelsyran vid EP och beräkningar genomfördes.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter