Introduktion
Behöver du ett portabelt dörrlås, som du till exempel kan använda i hemmet eller i hotellrum för extra säkerhet eller enskildhet, som du dessutom kan använda som lås till cykeln med mera?

Ett portabelt lås med flera användningsområden behövs och det är därför vi har valt att arbeta med lås, som fungerar inom flera områden.

Innehållsförteckning
1. Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Problemformulering/Frågeställningar
1.3.1 Frågeställningar
1.3.2 Mål

2. Organisation
2.1 Metod
2.2 Avgränsningar
2.3 Budget

3. Tidsplan

Utdrag
Projektarbetet kommer drivas av en projektgrupp bestående av Dennis Akbari, projektledaren Robin Egert, Adam Kullander och Emma Käck.

Dennis Akbari kommer vara ansvarig för bruksanvisning, filminspelningen och CAD. Robin Egert kommer främst vara ansvarig för rapporten, men han kommer även ta hand om beräkningarna för produkten och kravspecifikationen.

Adam Kullander kommer att ta hand om CAD, materialval och filminspelning. Emma Käck kommer att ansvara för kravspecifikationen, materialval och förberedelser av presentationer.