Att få jordens resurser att räcka till

Inledning
Varje individ behöver ett visst utrymme i naturen för att leva. I utrymmet ska det finnas möjlighet för individen att finna föda, få någonstans att bo, kunna föröka sig samt göra sig av med avfall.

Utdrag
Det kan du läsa om i kapitel 12, om allmän ekologi. Vi människor är inget undantag från regeln. Det går att beräkna hur mycket livsutrymme var och en av oss använder och uttrycka det i ekologiskt fotavtryck.

Med detta menas hur stort markområde var och en av oss behöver för den standard vi har. Marken behöver vi till bl.a. jordbruk, skogsbruk och drift.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter