Innehållsförteckning
Kommunikation

Konflikter och konflikthantering

Motivation

2. Värdering av former och modeller för kommunikation, konflikthantering och motivation.

Utdrag
Carl-Gunnar (CG) som har varit lärare i snart 30 år och som de senaste åren har tröttnat på att arbeta som lärare har svårt att ta emot feedback.

När CG hade ett föräldramöte så visade det sig att många föräldrar var missnöjda med CG.

Med hjälp av feedback trappan så framgår det tydligt att CG förkastar föräldrarnas kritik mot honom.

Detta framgår genom att CG beter sig nonchalant och struntar i det föräldrarna har att säga.

CG menar även att han aldrig tidigare fått sådan kritik samt att han har en lång erfarenhet som lärare.

CG försvarar även sig själv genom att ta upp att eleverna inte är med på mötet och därför är det inte rätt tillfälle att tala om CG som lärare

det är ju inte föräldrarna som är med på lektionerna utan eleverna och på så sätt ska detta diskuteras när eleverna är med. A&B. För CG tar det stopp vid det första trappsteget vilket är förkasta.

Det börjar med att CG försvarar sig själv genom att ta upp att föräldrarna egentligen inte har något med detta “ämnet” att göra utan det är eleverna som ska ta upp “problemen” som finns.

Att CG försvarar sitt beteende innebär att han inte har chansen att gå vidare upp för trappan. CG är så fast besluten på att det inte finns något fel på honom utan det är alla andra som har fel.

CG kan inte ändra på sig om han inte tar sig upp för trappan, och vi har ju förstått klart och tydligt att det delvis är CG det är fel på då det framkommer i fallet att han har börjat känna sig trött på jobbet.

CG verkar inte ha någon direkt motivation kvar till att prestera lika bra som han gjorde i början av sitt läraryrke.

Men det som inte tas upp är elevernas roll i konflikten. Det krävs minst två parter för att starta en konflikt och den enda som verkar få kritik för sitt beteende är CG.

Istället för att ta sig högre upp för trappan så steg CG ett steg ned då han istället för att försvara sig själv vilket är förståeligt med tanke på att föräldrarna kritiserar CG personligt.

CG kände sig troligtvis hotad när föräldrarna tog upp allt det som CG gör fel. Så valde CG att förkasta allt föräldrarna hade att säga.

Genom att CG var nonchalant så gav han upphov till att föräldrarna blev ännu mer arga och upprörda och till slut så verkade det som om ingen orkade bry sig längre.

På så sätt kunde inte “konflikten” lösas. Hade CG inte blivit så nochalant och arg utav det föräldrarna hade att säga så hade troligtvis inte heller föräldrarna blivit arga och irriterade.

Hade båda parterna lugnat ner sig och först gett föräldrarna chansen att förklara vad problemet är så hade CG troligtvis efter ha sagt hur han upplever problemet.

Det hade troligtvis inte blivit ett stort tjafs utan mer sannolikt så hade CG troligtvis kunnat ta sig upp för trappan samtidigt som föräldrarna inte hade pressat på lika hårt.

Konflikten beror troligtvis inte bara på CG utan det kan även hända att eleverna inte är dem bästa utan även dem gör misstag

det finns säkert ett par elever som inte ber om feedback och därför så får dem inte det, Men istället så kanske dessa elever går till sina föräldrar och lägger all skuld på CG.

På så sätt tar föräldrarna ställning till det deras barn säger eftersom att de ännu inte har fått höra CG synpunkter.

C. Lisbeth som är CGs chef skulle absolut inte använda sig utav personlig kritik vilket innebär att Lisbeth i detta fall skulle attackera CG personligt genom påhopp om hur han är som person, exempelvis CG du suger.

Enligt John Withmores feedback-modell så är detta den värsta formen av kritik.

Lisbeth skulle inte heller använda sig utav bedömande kritik då det inte framgår i denna typ av feedback exakt vad som behövs förbättras.

Den typ av feedback som Lisbeth bör använda sig utav för att få bästa möjliga resultat är viss information.

Vilket innebär att feedbacken är konkret och tydlig samt det finns beskrivande information som mottagaren, CG i detta fall skulle kunna använda sig utav.