Föreningsfriheten | Uppgift | C i betyg

Inledning
Föreningsförbud i förhållande till nazistiska organisationer, våldsbejakande islamistiska organisationer och gängkriminalitet.

Utdrag
Sedan blir det också väldigt svårt att hålla koll på vilka grupper och personer som inte ska få vara föreningsaktiva eftersom man inte får anteckna folk i allmänna register enbart på grund av deras åskådning (RF 2:3).

Då kan man alltså inte på något enkelt sätt kolla så att den typen av organisationer inte skapas eftersom det fortfarande kan skapas organisationer med nazistiska tankar fast med någon annan front för att undvika att bli förbjudet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter