Innehållsförteckning
Fråga 1
Lagtext
Fall

Utdrag
Vad betyder arvskifte: Arvskifte menas med att man delar upp tillgångarna mellan varandra som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente.

När ni skiftar boet så kallas det att ni gör ett arvskifte. Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas.

Dödsbodelägare: Den avlidnas arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarkretsen kan i vissa fall ändras. Om någon ska ärva först efter en efterlevande make eller maka kallas hen för efterarvinge.

Särkullbarn: särkullbarns är ett barn ifrån tidigare förhållande, de vill säga att du har barnet tillsammans med någon annan än din partner. Både särkullbarn och ditt gemensamma barn har samma arvsrätt.

Universell testamentstadgare: Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat.

Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.

Legatarie: Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat.

Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.

Kvarlåtenskap, egendom som tillhört en avliden person. Kvarlåtenskapen fördelas i arv. Arvinges del av avlidens kvarlåtenskap kallas arvslott.