Innehållsförteckning
Ökning av anmälda sexualbrott
- Hypotes
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Slutsatser
- Källor och källkritik
Kunskapskrav

Utdrag
Hypotes. Jag tror att anledningen till att anmälningarna av sexualbrott har ökat har två betydande faktorer.

Den en faktorn är att efter mee too kampanjen har fler som blivit utsatta för sexualbrott vågat att anmäla det till polisen.

Den andra faktorn tror jag är att invandringen har ökat där det kommer bland annat mycket unga män och det är framförallt unga män som begår sexualbrott, men även att invandrarna kommer från ett annat land med en helt annan kultur där dom har en annan kvinnosyn.

Orsaker Det är svårt att säga riktigt varför de anmälda sexualbrotten har ökat eftersom att alla källor säger olika.

Vissa artiklar talar för att det verkligen inte har något att göra med den ökande invandringen och andra artiklar talar helt klart för att det är för den ökade invandringen från länder med en annan kultur som är den största orsaken till att ökningen av anmälda sexualbrott.

Men en sak kan vi vara säkra på och det är att mee too kampanjen har haft en stor betydelse eftersom att efter mee too blev aktuellt har allt fler och fler vågat anmäla och prata om vad de utsatts för.

De personer som begår mest sexual brott är helt klart män framförallt unga män.

Eftersom att invandringen har ökat så har det därmed kommit fler män till Sverige och då har sexualbrott ökat och det är en annan anledning till att de anmälda sexualbrotten har ökat sedan 2011.

Men med de sagt behöver det inte betyda att det har något som helst att göra med att de som kommer till Sverige kommer från en annan kultur.

Min personliga åsikt är att det självklart har bland annat med mee too kampanjen att göra att fler har vågat anmäla.

Men sedan tror jag också att det faktiskt har med den ökande invandringen från andra länder med andra kulturer och även kanske en annan kvinnosyn som har fått sexualbrotten att öka och därmed har anmälningarna av sexualbrott också ökat.

Eftersom att det är många statistiker som talar för att de flesta av de som begår sexualbrott har en utländsk bakgrund.