Introduktion
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter står det att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Det här innebär att oavsett vilken religiös uppfattning du har, var du kommer ifrån, vilket språk du talar, vilken politisk ställning du har

vilket kön du har eller om din familj är fattig eller rik inte spelar någon roll. Alla människor skall ha samma rättigheter, det står även i svensk lag.

Trots det finns de människor som inte håller med angående detta, som anser att dessa människor inte bör finnas på vår jord.

Jag har valt att skriva om hatbrott eftersom att jag tycker att det är ett oerhört berörande ämne, som väcker många starka känslor inom mig.

Innehållsförteckning
1 Inledning 1
- 1.1 Bakgrund 1
- 1.2 Syfte 1
- 1.3 Frågeställningar 1
- 1.4 Metod 1
2 Avhandling 2
- 2.1 Vad är hatbrott? 2
- 2.2 Vanligaste motiven för hatbrott 3
- 2.3 Gärningsmännen 3
- 2.3 Gärningsmännen 4
- 2.4 Vad krävs för att ett brott ska dömas till hatbrott? 4
3 Diskussion och slutsatser 5
4 Källförteckning 6
5 Bilagor
- Bilaga 1
- Bilaga 2
- Bilaga 3

Utdrag
För att kunna diskutera hatbrott är det huvudsakligen viktigt att ta hänsyn till svårigheten att definiera självaste begreppet.

Hatbrott är egentligen inte en brottsrubricering utan en samlingsbeteckning för en mängd olika brott – allt från ofredande till mord.

När man talar om hatbrott är det inte brottets natur som betraktas, utan där det i motivet funnits ett klart hat mot det offret i gärningsmannens ögon.

Att utifrån etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller liknande göra en person eller en grupp människor till måltavlor och på något sätt utsätter denna människa, kategoriseras som hatbrott.

De grupper som skyddas av denna lagstiftning skiljer sig dock beroende på land 1 även om det väsentligen har samma innebörd.

I den svenska brottsbalken finns en paragraf för straffskärpning som på grund av hatbrottsmotiv, som lyder:

”om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” 2