Övergångsriter | Uppgift | A i betyg

Inledning
I Denna ÖVning Ska Du Skriva En Inlämningsuppgift Om ÖVergångsriter Inom De Abrahamitiska Religionerna.

Målet Med Fördjupningen ÄR Att Du Ska Förstå Både De Centrala Likheter Som Finns Mellan Livsåskådningarnas ÖVergångsriter Och De Skillnader Inom Livsåskådningarna Som Beror På Sådant Som Olika Tolkningstraditioner Och Hur Livsåskådningen Intra-Agerar Med Intersektionella Faktorer.

Innehållsörteckning
• Initiationsriter
• Pubertetsriter
• Bröllopsriter
• Begravningsriter

Utdrag
3. Fasta förekommer såväl inom alla tre abrahamitiska religioner. Vad tänker du att det kan finnas för olika orsaker till att man fäster så stor vikt vid vad och hur ofta man äter i religionerna?

4. Finns det särskilda riter för pojkar respektive flickor? Är kraven olika på pojkar respektive flickor i riten? På vilka sätt tror du att skillnaderna eller likheterna påverkar hur man ser på och behandlar pojkar och flickor i vardagen? Ge välvalda exempel!

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter