Innehållsförteckning
Fråga 1.
- Fastan:
- Bön:

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4
- Fördelar
- Nackdelar

Källförteckning

Utdrag
Fråga 1.
Islam är en praktisk religion jämfört med de övriga religionerna. En muslim kallas den anhängaren inom islam.

För att kunna genomföra islam på ett lämpligt sätt, måste varje muslim utöva fem pelare. Det är viktigt att följa dem annars räknar man inte som en riktig god muslim.

Trosbekännelse är att man säger ”det finns ingen gud utom Allah och att Muhammed är hans sändebud. Då har man blivit en konvertit d.v.s. att tillhöra den islamiska tron.

Fastan: att fasta en månad (Ramadan) för att visa sitt tålamod och att andra ska känna på de som inte har råd att äta (fattiga).

Man ska inte varken äta eller dricka eller röka eller tugga på ett tuggummi med andra ord är att man inte ska stoppa i sig något överhuvudtaget.

Bön: man ska be fem gångar om dagen mot den heliga staden Mecka. Varför den är helg, beror bland anat på att den första moskén byggdes där.

Det är väldigt viktigt att be till Gud, eftersom bönen förstärker relationen mellan gud och människan. Dessutom kan en muslim be om någonting eller om förlåtelse.

Allmosan (Alzakat) är att ge 2,5 procent till de som behöver. Vanligtvis efter att man har fastat i Ramadan.

Välfärden som genomförs en gång i livet till Mecka om man nu har möjlighet. Annars är det inte krav till de som inte har råd.

Det är inte riktigt sant att alla muslimer följer religionen exakt, utan det finns alltid de som sticker ut lite.

Man är kanske uppvuxen i ett muslimskt samhälle och anser det som bara en trevlig tradition. Muslimer kan nöja sig med att genomföra dessa fem pelare. Samhällets styre behöver inte vara ett religiöst styre.

De flesta muslimska länderna blandar inte in religionen i samhällets lagbok. Jag anser att det är bra att religionen inte blandas in i allt

det kommer alltså att bara blir konsekvenser och då sprids hatet mellan människor. Religionen är en personlig grej som var och en får själv bestämma, tycker jag.

Islamister kallas också de som tillhör islam. De är radikala kan man säga, eftersom de är extrem krävande och vill att religionen ska ingå i hela samhället.

Det som är typiskt för dem är att följa Sharias lagar exakt. De anser även att det inte räcker att endast utöva fem pelare. Sharia är viktigare inom praktiken än att ha den endast som tro, enligt de.

Islamister tycker inte att islam är bara en tro hos själva människan utan den är en politisk, social, ekonomisk och juridiskt styre som kan bygga upp och organisera både individer och samhället.

Iran, Afghanistan, Saudiarabien, Sudan och Somalia är exempel på länder som blandar in religionen i lagar och regler samt normer i samhället.

Civila medborgare måste följa landets styre oavsett om de gillar läget eller inte. Om vi tittar på Saudiarabien, så har kvinnor under en lång tid varit förbjudna att köra bil.

Det var alltså ”makthavare” som tolkade Sharia och kom fram till att kvinnor behöver en manlig medföljare.

En sak till som oroar folk i dessa länder är att politikerna sätter ett hinder för folk från att utöva och välja fritt sin religion.

I Afghanistan är det obligatorisk att alla kvinnor bär slöja på huvudet och visar endast händerna och ansiktet. De kränker alltså mänskliga rättigheter.

Av min erfarenhet i Sverige ser jag att de flesta kvinnor som invandrat speciellt från mellanöstern till Sverige har tagit av sig slöjan. Det bevisar att dom varit tvungna att ha det, vilket står emot det mänskliga rättigheter.