Innehållsförteckning
Systerreligioner
Vem är kristen?
Vem är muslim?
Vem är jude?

Utdrag
De tre systerreligioner har mycket gemensamt tillsammans, därför kallas dem här 3 religionerna för systerreligioner.

Även något som alla syskonreligionerna har gemensamt när man pratar om gud är att de tror bara på en gud, de är monoteistiska religioner.

Att det bara finns en gud som man tror på och ber till. Inom judendomen så har de bara en gud, en gud som skapat världen, människor och alla djur, så ser det också ut inom kristendomen.

Det kristna folket tror också så, att gud har skapat världen och allt liv på jorden. Att man tror att gud har skapat världen och allt liv är inte bara inom judendomen och kristendomen, utan även inom den islamska tron.

På samma sätt som de andra Abrahamitiska religioner så tror muslimer också på detta sätt. Anledningen till att tre syskonreligionerna tror på detta sätt är att de har samma gud, vilket man kan se eftersom de bildar ett mönster.

Men bara för de tror på samma gud så betyder det inte att de ser på gud på samma sätt inom alla tre religionerna.

Sättet man ser på gud är annorlunda, sättet man ber och även vem som har grundat religionerna är olika. Det finns massor av likheter och skillnader inom de tre religionerna.

Inom den judiska tron så ska man be till gud varje morgon och kväll, människan ska visa tacksamhet för sitt liv och lova att alltid göra sitt bästa och följa guds bud.

Bönen inom judendomen är ett samtal mellan gud och sig själv, deras bön innehåller orden Hör Israel, Herren vår Gud, herren är en.

Judar ber oftast hemma, det är inte bara hemma som judar ber utan de brukar be in synagogor som ligger nära deras hem.

Synagogan är den heliga gudstjänstlokalen inom judendomen medans inom kristendomen så är det kyrkan som är gudstjänstlokalen.

Inom islam så går man inte till en synagoga eller kyrka utan till en moské, moské är muslimernas gudstjänstlokal.

Bönen inom kristendomen alltså hur man ber och varför man ber är väldigt likt judendomens, faktum är att det är samma men vad man ber är olika.

Kristna bönen är också ett samtal mellan människan och gud, när en kristen person ber så visar hen tacksamhet för livet och att hen gör sitt bästa för att leva enligt gud.

För muslimer så är den andra av de fem pelarna bönen, därför anser vissa muslimer den som den viktigaste pelaren. Inom islam så ska man be 5 gånger om dagen samt så måste det vara en rent där de ber

man måste själv vara ren innan bönen därför så tvättar man sig innan bönen. Något annat som skiljer islam från judendomen och kristendomen är att när de ber så måste de be mot Mecka därför att det är profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Mecka är en stad i Saudiarabien.