Introduktion
Vi tillämpar moralbegreppet på värdena rätt och fel. Etiken har att göra med värden som vi anser vara positiva.

Vanligtvis görs en åtskillnad mellan inneboende värde och nyttovärde. Vad är skillnaden? Du kanske har arbetat och sparat pengar och kan resa tillsammans.

Utdrag
Vanligtvis styr impulsen våra val. Du kan till exempel ta en full buss för att göra plats för nya, äldre resenärer.

Vanligtvis är det något som händer, men du måste först överväga om du ska göra det.

Om du står upp kan du ha dåligt samvete om det. Denna känsla uppstår när du känner att du inte gör vad du ska göra.

Bra etik innebär vanligtvis att du gör en etisk valsituation som förväntat. Motsatsen är så kallat oetiskt beteende. Ett annat vanligt begrepp är dubbla standarder.