Uppsats om etik | Filosofi | B i betyg

Inledning
Abort är något som kvinnor gör om de upplever att de inte kommer att kunna ta hand om barnet. Det är kvinnans personliga rätt att bestämma vad hon vill göra med barnet och därför anser jag att abort är en självklarhet.

Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik. Den här metoden utgår från att man följer regler när man utför sin handling. Utgår man från pliktetik eller regeletik så kan abort anses som inte är acceptabelt.

Det här beror på normer från olika religioner som säger att det är viktigt med alla liv, även de som inte är födda ännu. Pliktetik/ regeletik går ut på att en handling anses vara rätt om handlingen styrs av regler.

Utdrag
Utgår man från konsekvensetik så bedömer man om handlingen var bra utifrån konsekvenserna. Det här betyder att om en kvinna bestämmer sig att göra abort när hon vet att hon inte kan ta hand om barnet på ett bra sätt.

Det kan bero på sin aktuella livssituation, ekonomiska ställning och liknande. Då kan det vara bättre att göra abort istället för att försöka uppfostra ett barn i en osäker miljö.

Då kan abort anses som en bra idé. Problemet är dock att man kan ångra sig senare när man har det bättre ställt i livet men då är det försent för att få tillbaka barnet men då kan man dock försöka igen att bli gravid.

Men att bestämma om en situation är bra eller dålig är svårt att bedöma innan handlingen. Man vet inte vad konsekvenserna är om man inte har utfört handlingen. Hur man bestämmer sig för att om handling var rätt eller fel är hur man mår efteråt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter